จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายทองสุข  อยู่ศรี
ผอ.สพป. สพป.
2. นายผดุง  สุริยะ
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายอัครพงษ์  รักสีขาว กรรมการ สพป.
4. นายเฉลิม วงศ์ประเสริฐ กรรมการ สพป.
5. นายคเชนทร์  ธงชัย กรรมการ สพป.
6. นายเศรษฐพงษ์  ศรีสุวรรณ กรรมการ สพป.
7. นายขวัญชัย  นันต๊ะ กรรมการ สพป.
8. นายบุญฤทธิ์  เทศกาล กรรมการ สพป.
9. นายสนาม  สุขคำ กรรมการ สช.
10. นางเกศินี  ฝึกฝน กรรมการ สอศ.
11. นางสาวนิภาภรณ์  อินนาคกูล กรรมการ กศน.
12. นายสมศักดิ์  สะมะโน กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางอมราพร  สุริยะวรรณ เลขานุการ สพป.
14. นายวิโรจน์  ราชสุภา เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,495