จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

               
                 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองตาก บ้านตากสามเงา และวังเจ้า จังหวัดตาก โดย
                 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1
                 • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุทิน  แก้วพนา
ผอ.สพป. สพป.
2. นายกำจร  วงศ์จันทรวิรัช
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสนิท  อำพันธ์ กรรมการ สพป.
4. นายอาทิตย์  เอกเรื่อง กรรมการ สพป.
5. นายพิชัย  ภู่คง กรรมการ สพป.
6. นายชาญศักดิ์  ภุมกา กรรมการ สพป.
7. นายสมลักษณ์  พัฒนานันท์ กรรมการ สพม.
8. นายสมนึก  ศิริมา กรรมการ สพป.
9. นายศิวชาติ  ศิริเลิศ กรรมการ สช.
10. นายสุภาพ  สายทองอินทร์ กรรมการ สอศ.
11. ว่าที่ร้อยตรีธนิต  แท่งทองคำ กรรมการ กศน.
12. นายวีระ  เขียวอรุณ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายศิริชัย  เทียนทอง กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายวันชัย  สนปี เลขานุการ สพป.
15. นางสาวพัชรา  บัวเกตุ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา
คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,912