จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผอ.สพป. สพป.
2. นายหลักเขต  มุ่งสันติ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางอัจฉรา  ประดิษฐพร กรรมการ สพป.
4. นางพัชนี  ผมพันธ์  กรรมการ สพป.
5. นายทวีชัย  บุญสอน กรรมการ สพป.
6. นายสุทิน  แก้วเกิด กรรมการ สพป.
7. นายสำเริง  บุญโต กรรมการ สพม.
8. นายชูชัย  ประดับสุข กรรมการ สพป.
9. นายคธาศักดิ์  โสวภาค กรรมการ สช.
10. นางชไมพร  ตุ้มพงษ์  กรรมการ สอศ.
11. นายทวีศักดิ์  เที่ยงธรรม กรรมการ กศน.
12. นายสุรนาท  นิยมทอง กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายเพทาย  สดทรงศิลป์ กรรมการ สพศ.
14. นายลิขิต  ตรีทรัพย์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวรุจิรา  แก้วลอย เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 8,960