คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
KSP The Teachers' Council of Thailand In Surin Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
แสกน QR Code แฟนเพจ facbook
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 3
KSP SCHOOL
KSP E-SERVICE
PROGRAM KSP BUNDIT
 

โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


               
      นางวัฒนาพร ระงับทุกข์        
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา
 
           
นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์   นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์  
รองเลขาธิการคุรุสภา   รองเลขาธิการคุรุสภา
             
    นางโสภิตา สุวรรณะ      
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
               
             
      นางภรณี  สรสังวรณ์        
ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุมและประสานงาน  สำนักอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
               
               
       นางวิมลมาลย์ รินไธสง        
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
             
      ดร.กิตติภัทท์ ไกรเพชร        
รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
               
      นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์        
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงาน ใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
             
      นางสาวปวีณ์กร หมายสุข        
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการประชุมและประสานงาน 
สำนักอำนวยการ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับจังหวัด
               
           
  นางสาวมีนา แก้วลอย       นางสาวอลิษา สุบินชัย    
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  
กลุ่มการประชุมและประสานงาน   กลุ่มการประชุมและประสานงาน  
สำนักอำนวยการ   สำนักอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 3,185