คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
Khurusapha The Teachers' Council of Thailand In Surin Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
คุรุสภา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

             
      นายสมศักดิ์  ดลประสิทธิ์        
      รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา        
               
               
               
           
  นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์       นางสาวทินสิริ ศิริโพธิ์    
  รองเลขาธิการคุรุสภา       รองเลขาธิการคุรุสภา    
               
               
               
             
      นางโสภิตา สุวรรณะ        
     
ผู้อำนวยการสำนัก
อำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
       
               
             
               
             
      นางภรณี  สรสังวรณ์        
      ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุม
และประสานงาน
สำนักอำนวยการ 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
       
               
               
               
             
          นางวิมลมาลย์ รินไธสง    
          ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์    
           ปฏิบัติหน้าที่ผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประจำจังหวัดตามที่คุรุสภาได้สั่งการ    
               
พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาผู้ปฏิบัติงาน
ใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์