คุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
KSP The Teachers' Council of Thailand In Surin Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า ตุลาคม 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
วันครู
สถาบันคุรุพัฒนา
คู่มือประชาชน
หอสมุดคุรุสภา
วิทยาจารย์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 3
 

โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


               
      นางวัฒนาพร ระงับทุกข์        
รองเลขาธิการสภาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา
 
               
   นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
   รองเลขาธิการคุรุสภา  
               
     นางสาววราภรณ์ สายน้อย      
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
               
             
      นางภรณี  สรสังวรณ์        
ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุมและประสานงาน  สำนักอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
               
               
       นางวิมลมาลย์ รินไธสง        
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
               
      -ว่าง-        
รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
                 
                 
      นายองอาจ ดีประดวง          
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
                 
               
      นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์        
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงาน ใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
             
      นางสาวปวีณ์กร หมายสุข        
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการประชุมและประสานงาน 
สำนักอำนวยการ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับจังหวัด
               
           
  นางสาวมีนา แก้วลอย       นางสาวอลิษา สุบินชัย    
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  
กลุ่มการประชุมและประสานงาน   กลุ่มการประชุมและประสานงาน  
สำนักอำนวยการ   สำนักอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 9,884