คุรุสภาจังหวัดสุรินทร์
Khususapa of Surin province Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2563 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
Vote
คุณได้รับการบริการที่ดีจากคุรุสภาจังหวัดสุรินทร์ หรือไม่
ดีมาก
ดี
พอใช้
แย่
แย่มาก

คุรุสภา

 
วันครู
สถาบันคุรุพัฒนา
คู่มือประชาชน
หอสมุดคุรุสภา
วิทยาจารย์
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 3
 

โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


โครงสร้างการบริหารงานของคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


               
     

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์

       

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เลขาธิการคุรุสภา

 
 
               
   นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์    
   รองเลขาธิการคุรุสภา  
               
   

นางนิรมล นาฏกระสูตร

     
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
               
             
      นางภรณี  สรสังวรณ์        
ผู้อำนวยการกลุ่มการประชุมและประสานงาน  สำนักอำนวยการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
               
               
       นางวิมลมาลย์ รินไธสง        
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
               
      -ว่าง-        
รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
                 
                 
      นายองอาจ ดีประดวง          
ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
                 
               
      นางวันเพ็ญ โสกรรณิตย์        
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
 
พนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ปฏิบัติงาน ใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
               
             
      นางสาวปวีณ์กร หมายสุข        
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มการประชุมและประสานงาน 
สำนักอำนวยการ  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ผู้ประสานงานคุรุสภาระดับจังหวัด
               
           
  นางสาวมีนา แก้วลอย       นางสาวอลิษา สุบินชัย    
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ   เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ  
กลุ่มการประชุมและประสานงาน   กลุ่มการประชุมและประสานงาน  
สำนักอำนวยการ   สำนักอำนวยการ  
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา    สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา   
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,362