คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2562 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 
แบบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียน/ค่าใบแทนใบอนุญาตผ่านธนาคารกรุงไทย
ชำระเงินต่ออายุใบอนุญาต
ksp school
KSP E-Service
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
คู่มือประชาชน
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญา
สถาบันคุรุพัฒนา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 PROGRAM KSP BUNDIT
 

โครงสร้างการบริหารงานฯ


โครงสร้างการบริหารงานคุรุสภา
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

นายชุมพล  ศรีสังข์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
นางปาริชาติ รัตนรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

     
นางอรนุช  ปิติสุข
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานหลัก
นายณฐกร  ชูมนต์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกฤติยาณี สอนสง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ


  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 39
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 41,891