คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
 

โครงสร้างการบริหารงานฯ


โครงสร้างการบริหารงานคุรุสภา
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

นายชุมพล  ศรีสังข์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
นายพรศักดิ์  จินา
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
นางปาริชาติ รัตนรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

     
นางอรนุช  ปิติสุข
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานหลัก
นายณฐกร  ชูมนต์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกฤติยาณี สอนสง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ


  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 2,127