คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
สถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองปริญญา
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
 

โครงสร้างการบริหารงานฯ


โครงสร้างการบริหารงานคุรุสภา
ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

นายชุมพล  ศรีสังข์
ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
นายพรศักดิ์  จินา
รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
 
นางปาริชาติ รัตนรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

     
นางอรนุช  ปิติสุข
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้ประสานงานหลัก
นายณฐกร  ชูมนต์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวกฤติยาณี สอนสง
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ


  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 3,174