คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายอนุสรณ์  ฟูเจริญ ผอ.สพป. สพป.
2.  นายอดิศักดิ์   สามงามแสน อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายบรรจบ  มาตรวิจิตร กรรมการ สพป.
4.  นายชัยรัตน์  พุ่มเพชร์ กรรมการ สพป.
5.  นายสมนึก  เตี้ยทอง กรรมการ สพป.
6.  นายจำเริญ  แก้วศรีงาม กรรมการ สพป.
7.  นายมานพ  พลเสน กรรมการ สพม.
8.  นางสาวไพเราะ  พุ่มมั่น กรรมการ สพป.
9.  นางสาวศุภลักษณ์  เศษธะพานิช กรรมการ สช.
10. นายพิสิทธิ์  พัฒนาอนุสรณ์ กรรมการ สอศ.
11. นายชวโรจน์  ทองอำไพ กรรมการ กศน.
12. นางสิริลักษณ์  ดุริยประณีต กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสุคนธ์  พันธ์สุวรรณ เลขานุการ สพป.
14. นายทศพล  มากระจัน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 228