จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.     นายมานพ  ษมาวิมล  ผอ.สพป. สพป.
2.     นายเอนก  อุ่นใจ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.     นายนเรศ  วงค์จันทร์ กรรมการ สพป.
4.     นายสุธรรม  บุตรศรี กรรมการ สพป.
5.     นายนอม  แสงเงิน กรรมการ สพป.
6.     นายวิชิต  ศรีสมุทร กรรมการ สพป.
7.     นายชวลิต  ทะยะ กรรมการ สพม.
8.     นายจีรศักดิ์  รสลือชา กรรมการ สพป.
9.     - กรรมการ สช.
10.   - กรรมการ สอศ.
11.   - กรรมการ กศน.
12.   นายทองพูล  รู้สมัย เลขานุการ ท้องถิ่น
13.   นายวิศิษฐ์  เตปัญวงค์ เลขานุการ สังกัดอื่น
14.   นางสาวสุดารัตน์  เดชะปรากรม เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
     


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,019