จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.    นายสุทิศ  ทองสนิทกาญจน์  ผอ.สพป. สพป.
2.    นายถวิล  น้อยเขียว อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.    นายเสน่ห์  มีพวงผล กรรมการ สพป.
4.    นางจิตรา  คำเบิก กรรมการ สพป.
5.    นางวีรินทร์  คล้ายแท้ กรรมการ สพป.
6.    นายวินัย  กันอ่วม กรรมการ สพป.
7.    นายวรินทร์  ชำนาญผา กรรมการ สพม.
8.    นายณรงค์  อัมพรภาค กรรมการ สพป.
9.    นางสุกัญญา  ศรีนวล กรรมการ สช.
10.  นายปราโมทย์  สันติโรจนกุล กรรมการ กศน.
11.  นายสังวาล  ชาญพิชิต กรรมการ สังกัดอื่น
12.  นายปรีชา  แก้วกอ กรรมการ ท้องถิ่น
13.  นายบุญชู  กันเกตุ กรรมการ สังกัดอื่น
14.  นายผจญ  กัดฟัก เลขานุการ สพป.
15.  นางสาวจรุงจิต  บุญกล่อม เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,381