คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายชอุ่ม  กรไกร ผอ.สพป. สพป.
2. นายเปลี่ยน  พากเพียร อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายชัยภูมิ  โขสูงเนิน กรรมการ สพป.
4. นายนาวิน  วรศักดิ์มหาศาล กรรมการ สพป.
5. นายสว่าง  โชติขันธ์   กรรมการ สพป.
6. นายทิวา  รุ้งแก้ว   กรรมการ สพป.
7. นายพิชัย  ผ่องแผ้ว   กรรมการ สพม.
8. นายพิมล  วิเศษสังข์    กรรมการ สพป.
9. นายเกียรติศักดิ์  บุญกันหา กรรมการ สช.
10. นายอนันท์  งามสะอาด  กรรมการ สอศ.
11. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  วิมาโร   กรรมการ กศน.
12. นายอาลัย  หงส์ทอง   กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสมิทธิเดช  โม่งประณีต   กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายสมพงษ์  แสงใสแก้ว เลขานุการ สพป.
15. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วเนตร เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 274