คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายปราโมทย์  ส่งสิงห์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุธน  ชูไพร อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายมานิต  เกษตรสมบูรณ์ กรรมการ สพป.
4. นางอารี  ปริศวงศ์  กรรมการ สพป.
5. นายวิรัตน์  ไชยชนะ  กรรมการ สพป.
6. นายทวีสิน  แก้วทอง กรรมการ สพป.
7. นายวินิจ  ซุ้นสุวรรณ กรรมการ สพม.
8. นางกมลทิพย์  จันทรัตน์ กรรมการ สพป.
9. นายพชร  มิ่งแก้ว กรรมการ สช.
10. นายถาวร  วงศาริยะ กรรมการ สอศ.
11. นายสมโมท  สหกโร กรรมการ กศน.
12. นางดวงพร  วิจิตรพันธุ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายเจตนิพัทธ์  ชูช่วย กรรมการ สพศ.
14. นายธันวา  ลิ่มสถาพร เลขานุการ สพป.
15. นางสาวนวมล  บุญยก เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 261