จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายประจักษ์  ดวงสุดา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายคัมภีร์  นิตยาภรณ์ กรรมการ สพป.
4. นางทิพย์วรรณ  เตมียกุล กรรมการ สพป.
5. นางสมปอง  แว่นไธสง กรรมการ สพป.
6. นายสันติ  บุษบงค์ กรรมการ สพป.
7. นายสละ  วิเลปนะ กรรมการ สพม.
8. นายวิจิตร  บัวใหญ่ กรรมการ สพป.
9. นายภากร  ใจเพียร กรรมการ สช.
10. นายชวลิต  พึ่งโภคา กรรมการ สอศ.
11. นายสุประณีต  ยศกลาง กรรมการ กศน.
12. นายอำพร  ชนะกุล กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสาวสุมารี  อุสาหะ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายสุรชัย  แย้มสวัสดิ์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวลลิตา  เพิงสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 4,971