จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสตูล)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายนุกูล  คชฤทธิ์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายอาคม  จันทะโร กรรมการ สพป.
4. นายสุธานี  เพ็ชรทอง  กรรมการ สพป.
5. นายวิโรจน์  ดาหลาย  กรรมการ สพป.
6. นายแสน  สุขเนียม กรรมการ สพป.
7. นายราชศักดิ์  ชูชื่น  กรรมการ สพม.
8. นายสมมาตร  มานะกล้า กรรมการ สพป.
9. นายเหมพงศ์  ทวีกาญจน์ กรรมการ สพป.
10. นางวรรญา  ทิพย์ดนตรี กรรมการ สช.
11. นายโสภณ  คงยก กรรมการ สอศ.
12. นายอัศวยุช  เทศอาเส็น กรรมการ กศน.
13. นางดรุณี  มะมิง เลขานุการ สพป.
14. นายกุลทรัพย์  คชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,515