จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายปราโมทย์  แสนกล้า ผอ.สพป. สพป.
2. นายเล็ก  ทาเพชร อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายอนันต์  สุทธิโป กรรมการ สพป.
4. นางกาหลง  ทวีลาภภิรมย์สุข กรรมการ สพป.
5. นายธรรมนูญ  เอี่ยวเส็ง กรรมการ สพป.
6. นางสาวณัฐิกานต์  รักนาค กรรมการ สพป.
7. นายนฤนาท  ผ่องศรีนวล กรรมการ สพม.
8. นางสาวเอื้ออารี  ท้วมเสม กรรมการ สพป.
9. นายจังหวัด  พรสวัสดิ์  กรรมการ สช.
10. นายธีระ  นรสิงห์ กรรมการ สอศ.
11. นายชัยณรงค์  ป้องบ้านเรือน กรรมการ กศน.
12. นายจักรวรรดิ  เหลี่ยมสมบัติ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางวราภรณ์  ศรีภานุมาต  เลขานุการ สพป.
14. นางสาวสุกัญญา  หมั่นจิตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
15. นางสาวเยาวภา  พูนบุญราศรี เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,775