คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุเมธี  จันทร์หอม ผอ.สพป. สพป.
2. นายอนันต์  โนจันทึก อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางมณฑิรา  ฉลวยศรี กรรมการ สพป.
4. นายทรงวุฒิ  ทองอยู่ กรรมการ สพป.
5. นางฉันทนา  สุดดีพงษ์ กรรมการ สพป.
6. นายอำนวย  ทาแก้ว กรรมการ สพป.
7. นายสมบัติ  เขม้นเขตรการ กรรมการ สพม.
8. นายทวี  นวพลวตานนท์ กรรมการ สพป.
9. นางสาววิรุฬห์รัชต์  ไวยากรณ์ กรรมการ สช.
10. นายเฉลิมชนม์  เวทสรากุล กรรมการ สอศ.
11. นายศิลป์ชัย  ศรีธัญญา กรรมการ กศน.
12. นายไพรัช  แสงไพโรจน์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายคูณ  พุดซ้อน เลขานุการ สพป.
14. นางสาวอำไพพจน์  สวัสดิ์ดล เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 220