จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสงคราม )
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวินัย  ศรีเจริญ ผอ.สพป. สพป.
2. นางสุดา  จินตกานนท์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายอติทัต  ทองน้อย กรรมการ สพป.
4. นางฐิณา  แซมเพชร กรรมการ สพป.
5. นายแก้วสุวรรณ  ขำสืบสุข กรรมการ สพป.
6. นางสาวอรพิน  ภิญโญภาวศุทธิ กรรมการ สพป.
7. นายสุพร  สุวรรณโชติ กรรมการ สพม.
8. นางสาวสายใจ  เจียมสุวรรณ กรรมการ สพป.
9. นายนิรันดร  การะวิโก กรรมการ สช.
10. นายสมศักดิ์  บุญโพธิ์ กรรมการ สอศ.
11. นางสาวดารัตน์  กาญจนาภา   กรรมการ กศน.
12. นายสมชาย  บุญจันทร์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายภาณุพงศ์  สุขอภิรมย์ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางวีรวรรณ  สกุลอินทร์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวช่อผกา  ชำนาญกุล เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,708