คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายยงยุทธ  ทรัพย์เจริญ ผอ.สพป. สพป.
2. นางเพ็ญพิไลลักษณ์  มณีภาค อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายประมูล  พิลาวร กรรมการ สพป.
4. นางเยาวลักษณ์  อึงสวัสดิ์ กรรมการ สพป.
5. นายจรูญโรจน์  โสไกร กรรมการ สพป.
6. นายไพทูร  จันตะเภา กรรมการ สพป.
7. นายยงศักดิ์  ศฤงคารนนท์ กรรมการ สพม.
8. นางอุษา  สังข์น้อย กรรมการ สพป.
9. นายชัชลินทร์  โยธาทิพย์ กรรมการ สช.
10. นายวินัย  แก่นจันทร์ กรรมการ สอศ.
11. นายนิธิพงศ์  ดวงมุสิก กรรมการ กศน.
12. นางสาววลัยภรณ์  วชิรเขื่อนขันธ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางภัทราภร  จารุทวีสิน เลขานุการ สพป.
14. นางสาวษิญาดา  แก้วสดแสง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 267