จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายเสนอ  ทองจีน ผอ.สพป. สพป.
2. นายสมภพ  จันทรมหา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางสาวศิริพันธุ์  จำปามูล กรรมการ สพป.
4. นายชาญชัย พลไชย กรรมการ สพป.
5. นายเด่น  ศรีสิงห์พันธุ์ กรรมการ สพป.
6. นายวิชัย  ชรินทร์ กรรมการ สพป.
7. นายเกษา  โคตรชมภู กรรมการ สพม.
8. นายพิษณุ  ภูลวรรณ กรรมการ สพป.
9. นางกาญจนา  อุประ กรรมการ สช.
10.  นายสุทัศน์  ทุมวัน กรรมการ สอศ.
11. นางสาวโสภา  ทวีพันธ์ กรรมการ กศน.
12. นายคำพันธ์  อัครเนตร เลขานุการ สพป.
13. นางวิภาดา  ตระกูลเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
14. นางพิศมัย  เลขาโสภณ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,543