คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายเทวรัฐ  โตไทยะ ผอ.สพป. สพป.
2. นายประสพ  สุวรรณ   อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายวชิรญาณ  โยธสิงห์ กรรมการ สพป.
4. สิบเอกวิชัย  จันทร์โคตร  กรรมการ สพป.
5. นางรัตนพร  ทองสวัสดิ์  กรรมการ สพป.
6. นายประสิทธิ์  สุวรรณไตร  กรรมการ สพป.
7. นายบุญชนะ  ศรีริทารา     กรรมการ สพม.
8. นายเทวินทร์  พันธุ์เทศ  กรรมการ สพป.
9. นางนันทวัน  แจ้งสุข    กรรมการ สช.
10. นายมงคล  เจตินัย     กรรมการ สอศ.
11. นายสงวน  เหลืองรุ่งเรือง     กรรมการ กศน.
12. นางอรทัย  ประทุมรัตน์    กรรมการ สังกัดอื่น
13. นางสาวระภีพรรณ  ร้อยพิลา เลขานุการ สพป.
14. นางเกษดาพร  ชมภูพื้น เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 243