จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายศักดิ์ชัย  บรรณสาร  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายอาคม  สมบูรณ์พงศ์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายดนัย  ประสงค์ผล กรรมการ สพป.
4.  นายไพบูลย์  เงินทอง กรรมการ สพป.
5.  นายสมเกียรติ  สมสงวน กรรมการ สพป.
6.  นางจิตรา  อุดมเวช กรรมการ สพป.
7.  นายทองพูน  ใจประเสริฐ กรรมการ สพม.
8.  นายไพบูลย์  ประเสริฐสรรค์ กรรมการ สพป.
9.  นางจาฏุพัจน์  อาทิภาณุ กรรมการ สช.
10. นายสุวัฒน์  ชำนาญกิจ กรรมการ สอศ.
11. นายสมพงษ์  พระหาญ กรรมการ กศน.
12. นายสุนทร  ไชยรส กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางประคอง  วิบูลย์กาญจน์ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวปาณิสา  พูลสำราญ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,056