คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุรพล  น้อยแสง ผอ.สพป. สพป.
2. นายวีระ  นามวงศ์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายณรงค์  ถาวรศิลป์ กรรมการ สพป.
4. นางสุรางค์  เจริญนาน กรรมการ สพป.
5. นายเอื้อ  พราหมณ์ชื่น กรรมการ สพป.
6. นายบุญกล้า  ปลื้มอารมณ์ กรรมการ สพป.
7.  นายวิเชียร  บัวเรือง กรรมการ สพม.
8.  นายดำรง  มูลรัตน์ กรรมการ สพป.
9.  นางวิมล  ร่วมจิตร์ กรรมการ สช.
10. นายสมประสงค์  ทองไกรแสน กรรมการ สอศ.
11. นายสมิง  เสมียนรัมย์ กรรมการ กศน.
12. นายกฤษณ  สุนทรกิจพาณิชย์ กรรมการ ท้องถิ่น
13.นางอิญพิศชญาจ์  สอาดเจริญ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายเรือง  จันทพันธ์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวศศิรดี  แดงภักดี เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 291