คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายอธิปปรัชญ์  ทัดพิชญางกูร ผอ.สพป. สพป.
2. นายทองใบ  เวียงสิมา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายเกษมสันต์  ข่าขันมะลี   กรรมการ สพป.
4. นายวิจิตร  วงศ์ศรีเทพ กรรมการ สพป.
5. นายบุญถม  สุ่มมาตย์ กรรมการ สพป.
6. นายวรรณชัย  มาตย์วิเศษ กรรมการ สพป.
7. นายชาตรี  ชาปะวัง   กรรมการ สพม.
8. นายประวัติ  อุตรมาตย์  กรรมการ สพป.
9. นางอุไรวรรณ  กุลเวชกิจ กรรมการ สช.
10. นายอาคม  จันทร์นาม   กรรมการ สอศ.
11. นายจรูญ  มะลาดวง  กรรมการ กศน.
12. นายสมเกียรติ  กาญจนหงษ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายจิรพจน์  จึงบรรเจิดศักดิ์ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางกัญจนพร  ประมูปถัมภ์ เลขานุการ สพป.
15. นาสาวพรรณธิพา  แก้วนาเหนือ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 224