รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มิถุนายน 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
 

ประเภทรางวัล

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการประกาศเกียรติคุณและรับรางวัล ดังนี้


      ๑. รางวัลคุรุสภา ประกอบด้วย เข็มทองคำ “คุรุสภาสดุดี” โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลตามที่
          มูลนิธิรางวัลคุรุสภาพิจารณากำหนด มี จำนวน ๙ รางวัล แบ่งตามตำแหน่ง  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          ดังนี้
          ๑.๑ ครู                           จำนวน        ๕    รางวัล
          ๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา    จำนวน        ๒    รางวัล
          ๑.๓ ผู้บริหารการศึกษา       จำนวน        ๑    รางวัล
          ๑.๔ ศึกษานิเทศก์             จำนวน        ๑    รางวัล

      ๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่อง สำหรับผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจากคุรุสภา  และผ่านการ
          ประเมินผลงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง จะได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลคุรุสภา ประกอบด้วย เข็ม “คุรุสภา
          สดุดี”  เกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน ๑๘ รางวัล แบ่งตามตำแหน่ง ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดังนี้
          ๒.๑ ครู                           จำนวน      ๑๐    รางวัล
          ๒.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา    จำนวน        ๔    รางวัล
          ๒.๓ ผู้บริหารการศึกษา       จำนวน        ๒    รางวัล
          ๒.๔ ศึกษานิเทศก์             จำนวน        ๒    รางวัล


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 55,478