รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์

     ๑. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง
         การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และ ศึกษานิเทศก์
     ๒. ไม่เคยได้รับ “รางวัลคุรุสภา” ประเภทเดียวกันมาก่อน 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,225