รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

ติดต่อเรา

งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา


ส่วนงานที่รับผิดชอบ
สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มมูลนิธิและกองทุน
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๔๓๓๓
E-mail address


งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น


ส่วนงานที่รับผิดชอบ
สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๓
E-mail address


งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น


ส่วนงานที่รับผิดชอบ
สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๓
E-mail address

งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้


ส่วนงานที่รับผิดชอบ
สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๓
E-mail address


งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”


ส่วนงานที่รับผิดชอบ

สำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ กลุ่มเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ
โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๔๓
E-mail address
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 1
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,220