รางวัลคุรุสภา
KSP Reward
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า สิงหาคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 
 

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

มูลนิธิรางวัลคุรุสภามีวัตถุประสงค์เมื่อแรกก่อตั้ง มี ๔ ประการ  กล่าวคือ เพื่อให้รางวัลคุุรุสภาแก่สมาชิกคุรุสภาผู้ปฏฺบัติงานดีเด่น เพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ เพื่อร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง และได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของมูลนิธิรางวัลคุรุสภาจนปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับมูลนิธิรางวัลคุรุสภา พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนี้
     ๑. เพื่อใหรางวัลคุรุสภาแก่สมาชิกคุรุสภาผู้มีผลงานดีเด่น
     ๒. เพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
     ๓. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 57,222