จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายธงชัย  มั่นคง ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิรัช  สุวรรณโชติ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางสาวจงดี  เยือกเย็น กรรมการ สพป.
4. นางเรณู องคะเมลืองเมทนี กรรมการ สพป.
5. นายศักดิ์ชัย  ปราณี กรรมการ สพป.
6. นายสาคร  เจริญกัลป์ กรรมการ สพป.
7. นายสุพจน์  เบญจามฤต กรรมการ สพม.
8. นางสวลี  ชนะปาลพันธุ์ กรรมการ สพป.
9. นายวิชชุ  มั่งคั่ง กรรมการ สช.
10. ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง กรรมการ สอศ.
11. นายสมเกียรติ  พุทธสุวรรณ์ กรรมการ กศน.
12. นายประจิม  มงคลสุข เลขานุการ สพป.
13. นางปานรดา  สิริบุญบันดาล ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
14. นางนงลักษณ์  ภิญโญ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
15. นางสาววรรณวิสา  ดวงภักดี เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 17,305