คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายธงชัย  มั่นคง ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุรเดช  พรหมโชติ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายมนตรี  คชรินทร์ กรรมการ สพป.
4. นางรุสนี  บุญเรือง กรรมการ สพป.
5. นายเอนก  สุวรรณรุ่งเรือง กรรมการ สพป.
6. นางบุษบา  ธนาภรณ์ กรรมการ สพป.
7. นายมานิตย์  จันวัน กรรมการ สพม.
8. นายปัญญา  สุขศิริ กรรมการ สพป.
9. นางอุษา  สงเคราะห์ธรรม กรรมการ สช.
10. ว่าที่เรือตรีชูชีพ  อรุณเหลือง กรรมการ สอศ.
11. นายชำนาญ  แจ่มจำรัส กรรมการ กศน.
12. นางพรทิพย์  เวชกามา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางอรพรรณ  โทสุวรรณ กรรมการ สกอ.
14. นายกวี  รังสิวรารักษ์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวแก้วกมล  แสนสุขเหลือ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 306