จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  นายกิจ  เกียรติสมกิจ  ผอ.สพป. สพป.
2.  นายสุระ  ประทุมศิริ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นายสมยศ  ไชยภูมิสกุล กรรมการ สพป.
4.  นางสาวยุพา  รัตนมุง กรรมการ สพป.
5.  นายสมเกียรติ  สุขหงษ์ กรรมการ สพป.
6.  นายเฉลิมพงษ์  เพียรพิจารณ์ กรรมการ สพป.
7.  นายปรีชา  สุคนธมาน กรรมการ สพม.
8.  นางสาวศิริวัลย์  อุดมพรวิรัตน์ กรรมการ สพป.
9.  นายนภาเดช  บุญเชิดชู กรรมการ สช.
10. นายชูศักดิ์  นายะสุนทรกุล กรรมการ สอศ.
11. นายเสนอ  เจ๊กภู่ กรรมการ กศน.
12. นายชาลี  แก้วพริ้ง กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสุขุมาลย์  เกิดทรัพย์ เลขานุการ สพป.
14. นางสาวจิรานุช  แสงฮวด เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,154