คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายปรีชา  บัวกิ่ง ผอ.สพป. สพป.
2. นายวีระยุทธ  เล่งระบำ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายปรัชวิญณ์  ไพโรจน์บวร กรรมการ สพป.
4. นายธวัชชัย  ลิ่มศิลา กรรมการ สพป.
5. นายสุขสำราญ  ตันสกุล กรรมการ สพป.
6. นายประโนชน์  สนพิพัฒน์ กรรมการ สพป.
7. นางสาวพรรัตน์  เอกพันธ์พงศ์ กรรมการ สพม.
8. นายสุชน  ภู่ไชยเจริญ กรรมการ สพป.
9. นายประดิษฐ์  โมราศิลป์ กรรมการ สช.
10. นายประศาสน์  ประเทืองทิน กรรมการ สอศ.
11. นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์ กรรมการ กศน.
12. นายพิมล  เปรมประสงค์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางพรชิต  ศรีบุญจิต กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายชยพล  บัวดิษ เลขานุการ สพป.
15. นางนลินี  จันทวี เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,564