จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.  ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา ผอ.สพป. สพป.
2.  นายบัญญัติ  แฉ่งฉายา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.  นางณัฎฐา  ยางสวย กรรมการ สพป.
4.  นางสาวมลิวัลย์  พยุหกฤษ กรรมการ สพป.
5.  นายสนอง  อ่วมอิ่ม กรรมการ สพป.
6.  นางกฤษณา  โกมะลานนท์ กรรมการ สพป.
7.  นายจงรัก  จันทวงศ์ กรรมการ สพม.
8.  นายมานิตย์  สีสง่า กรรมการ สพป.
9.  นางสาววาสนา  ใจแสวงทรัพย์ กรรมการ สช.
10.  นายพีลิน  สกุณา กรรมการ สอศ.
11.  นายธนกร  เกื้อกูล กรรมการ กศน.
12.  นายสมยศ  ขันกำเหนิด เลขานุการ ท้องถิ่น
13.  นายสุวรรณ  จันทร์ศรี เลขานุการ สพป.
14.  นางณัทสรณ์  รบแคล้ว ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
15.  นางสาวนัชชนันท์  กายเพชร เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,072