คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1.   นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ผอ.สพป. สพป.
2.   นายภานุพงษ์ ยอดปรีดา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.   นางจารุวรรณ  พรหมดี กรรมการ สพป.
4.   นางมณีวรรณ  คีรีศรี กรรมการ สพป.
5.   นางสุปัญญา  เกิดพร้อม กรรมการ สพป.
6.   นายชวลิต  เกษแก้ว กรรมการ สพป.
7.   นายสามารถ  รุ่งเรือง กรรมการ สพม.
8.   นายบุญชู  อังสวัสดิ์ กรรมการ สพป.
9.   นางสาวอาภรรัตน์ แสงเทียนทอง กรรมการ สช.
10. นายธีระ นรสิงห์ กรรมการ สอศ.
11. นายเรืองฤทธิ์  ชมพูผุดผ่อง กรรมการ กศน.
12  นายธงศักดิ์  จันทร์เพ็ชร กรรมการ ท้องถิ่น
13.  นายจรัญ  ชูแก้ว กรรมการ สังกัดอื่น
14.  นายประเสริฐ  ครอบแก้ว  เลขานุการ สพป.
15.  นายสุรจิตต์  แย้มศรวล ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
16.  นางสาวเพ็ญศรี  แซ่เล้า เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 267