จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายพงษ์พิศาล  ชินสำราญ ผอ.สพป. สพป.
2. นายไพจิต  ไชยฤทธิ์ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายโสภณ  ผาสุข กรรมการ สพป.
4. นางอัมพร  ตันกูล กรรมการ สพป.
5. นายสุเมธ  สุรินทร์ กรรมการ สพป.
6. นายเพิ่มศักดิ์  สีแสด กรรมการ สพป.
7. นายมนตรี  ชิณศรี กรรมการ สพม.
8. นายบัณฑิต  สุขวิลัย กรรมการ สพป.
9.  นายอุดม ชำนิ กรรมการ สช.
10. นายบุญลือ  ทองเกตุแก้ว กรรมการ สอศ.
11. นายพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ กรรมการ กศน.
12. นายชูชาติ  พงษ์ประเสริฐ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นางสาวจินตนา  คำเงิน กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายเพิ่มพูน  ชัยศิริ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวพรสุดา  สมบูรณ์พงศ์ เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 12
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,751