คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม
สถาบันผลิตครูให้คุรุสภาให้การรับรอง
KSP Bundit
KSP Self Service
KSP School
 

รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น
เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามภิไธยย่อ กว

          ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย” ของนิสิต นักศึกษาและวงการครูภาษาฝรั่งเศส ทรงทุ่มเทกำลังสติปัญญาในการพัฒนาและสนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส ทรงเป็นแบบอย่างของครูสอนภาษาฝรั่งเศสและทรงวางแนวทางในพัฒนาครูภาษาฝรั่งเศสมาเป็นลำดับ ดังนั้น คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้ดำเนินการคัดเลืกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสของพระองค์ท่านในการพัฒนาศักยภาพ แก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส ที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู ให้ปรากฏเป้นที่ประจักษ์แก่สังคมและวงการศึกษาของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูภาษาฝรั่งเศส
 2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่น ให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป
 3. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 4. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้
 5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 23
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 49,456