คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
Khurusapha in Prachinburi Provincial Education Office
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า เมษายน 2564 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใบอนุญาต
ค้นหาข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียม
สถาบันผลิตครูให้คุรุสภาให้การรับรอง
KSP Bundit
KSP Self Service
KSP School
 

รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563

          ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัส ย้ำความสำคัญของภาษาไทย ที่จะเชื่อมโยงกับวิชาอื่นๆ โดยจะทำให้เข้าใจวิชาอื่นๆ จึงพระราชทานพระนามภิไธยย่อ สธ ในเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

          ครูภาษาไทยเป็นผู้สร้างรากฐานด้ายภาษาของชาติและผดุงรักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ด้วยการอบรม สั่งสอนและปลูกฝังความรู้ความคิดให้เยาวชนรู้คุณค่าของภาษาประจำชาติ นับได้ว่าเป็นบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคมและธำรงรักษาความเป็นชาติให้มั่นคงยั่งยืน จึงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นที่ประจักษ์ ดังนั้น คุรุสภาจึงคัดเลือกครูภาษาไทยในประจำการของสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้ง ผู้สอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อประกาศเกียรติคุณ เป็นครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทยที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดี
 2. เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูภษาไทยอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
 4. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
 5. เปิดโอกาสให้ผู้ดรับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพ


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 33
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 49,466