จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กรกฎาคม 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายนวรัตน์  ต่วนชะเอม
ผอ.สพป. สพป.
2. นายณรงค์  กาวิน
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุรพล  อินทรรุจิกุล กรรมการ สพป.
4. นายสุกิจ  เอื้อประเสริฐ กรรมการ สพป.
5. นางวรรณี  สายยืด กรรมการ สพป.
6. นายจักราวุท  ไผทวรรณกุล กรรมการ สพป.
7. นายประยุทธ  มีทรัพย์ กรรมการ สพม.
8. นายสมคิด  อากรสกุล กรรมการ สพป.
9. นางพัชรินทร์  กันทะเสน กรรมการ สช.
10. นายวันชัย  โตมี กรรมการ สอศ.
11. นายบรรจง  ใคร้บุญโต กรรมการ กศน.
12. นายสมศักดิ์  อุตมา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายอนุพล  ปวนคำ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม เลขานุการ สพป.
15. นายชูชาติ  พอจิต ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
16. นางสาวสุภาวดี สิทธิโน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,617