จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุวรรณ  นรพักตร์
ผอ.สพป. สพป.
2. นายธรรมศักดิ์  อินกัน
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางสุดา  พิทักษ์วาปี กรรมการ สพป.
4. นายสวัสดิ์  ท้าวคำลือ กรรมการ สพป.
5. นางถนอม  ม้าอุตส่าห์ กรรมการ สพป.
6. นายฉลาด  กันกา กรรมการ สพป.
7. นางสาวจรรยา  มโนรส กรรมการ สพป.
8. นายกิตติศักดิ์  แสนคำ กรรมการ สพป.
9. นางสาวสิริกรานต์  เปี่ยมวุฒิ กรรมการ สช.
10. นายสินเธาว์  ชัยสวัสดิ์ กรรมการ สอศ.
11. นายสนิท  กาญจนประดิษฐ์ กรรมการ กศน.
12. นายประเสริฐ  แนวหลาน กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายบุญญพัฒน์  นามวงศ์พรหม กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายเชษฐา  สยนานนท์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวเจนจิรา  ศฤงคาร เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 2
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,496