จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุรินทร์  แก้วมณี
ผอ.สพป. สพป.
2. นายมาโนชญ์  ธีระเพ็ญแสง
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายชัยฤกษ์  สุดสังข์ กรรมการ สพป.
4. นายอำนวย  ยิ้มใย กรรมการ สพป.
5. นางสาวทวีศิลป์  โสตถิถาวร กรรมการ สพป.
6. นายสุขสันต์  จิตต์อ่อนน้อม กรรมการ สพป.
7. นายพิสุทธิ์  เจริญกุลศักดิ์ กรรมการ สพม.
8. นายภิเศก  ขุ้นคีรี กรรมการ สพป.
9. นางพรพิมล  แก้วสีทอง กรรมการ สช.
10. นายวรการ  ศรีไกรวัชร กรรมการ สอศ.
11. นายธีรพล  จันทร์บรรจง กรรมการ กศน.
12. นางอรุณณารีย์  อมรศรีชัยกุล กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายอุดม  สายโท เลขานุการ สพป.
14. นางสาววรุจิรัตน์  ชาลีฟอง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,700