จุดบริการงานคุรุสภา(เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายวิวัฒน์  อ้นน่วม
ผอ.สพป. สพป.
2. นายวีรบูลย์  เสมาทอง
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายเสวก  วันรักชาติ กรรมการ สพป.
4. นายเรณู  อินทรีย์ กรรมการ สพป.
5. นายบุญชอบ  มั่นมา กรรมการ สพป.
6. นายปฏิภาณ  ชาญณรงค์ กรรมการ สพป.
7. นายสรปรัชญ์  ไวกสิกรณ์ กรรมการ สพม.
8. นายประสิทธิ์  พึ่งกุศล กรรมการ สพป.
9. นายสมชาย  สันติภาดา กรรมการ สช.
10. นางยุพิน  บัวคอม กรรมการ กศน.
11. นายวิเชียร  ทรงศรี เลขานุการ สพป.
12. นางสาวรัชฎาภรณ์  ผลฟัก เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,134