คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร
ผอ.สพป. สพป.
2. นายธีระ  อ่ำพูล
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุรศักดิ์  ทรัพย์ศรี กรรมการ สพป.
4. นายวุฒิชัย  อินทรโชติ กรรมการ สพป.
5. นายสมนึก  สุภลาภ กรรมการ สพป.
6. นายประทีป  สมบูรณ์ กรรมการ สพม.
7. นายธีรพัฒน์  ดีเทอดเกียรติ กรรมการ สพป.
8. นายเกรียงศักดิ์  สุวรรณวัจน์ กรรมการ สพป.
9. นายสุรสิทธิ์  มนัสโก กรรมการ สช.
10. นายปราโมทย์  บุญเลิศล้ำ กรรมการ สอศ.
11. นายศุภกร  ศรีศักดา กรรมการ กศน.
12. นางสาวจิราภรณ์  สงวนศิลป์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายบุญเรือง  แตงก่อ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นางธิดาพร  พานิชพันธ์ เลขานุการ สพป.
15. นางสาวสุจิตรา  อ่ำพูล เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 263