คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสุรเสน  ทั่งทอง
ผอ.สพป. สพป.
2. นายโชติ  เปี่ยมงาม
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายประเสริฐ  แจ่มจำรัส กรรมการ สพป.
4. นายวันชัย  จันทร์แจ่มแจ้ง กรรมการ สพป.
5. นายสมชาย  พูลทัศน์ กรรมการ สพป.
6. นางไฉน  กรุดอินทร์ กรรมการ สพป.
7. นายอุกฤษฏ์  จันทฤก กรรมการ สพม.
8. นายปตินันท์  ศรีพงษ์ กรรมการ สพป.
9. นายนพพร  ตั้งสิทธิโชค กรรมการ สช.
10. นายพิษณุ  รัตน์เลิศลบ กรรมการ สอศ.
11. นายสว่าง  ท้าวอาจ กรรมการ กศน.
12. นายวิศาล  รอดกำเหนิด กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสุภคม  ศศิธร เลขานุการ
สพป.
14. นางสาวณภัทธกาญจน์ พรหมจีน เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 261