จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผอ.สพป. สพป.
2. นายประสพ  พันธุ์ดี อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสมพร  โป๊ะเงิน กรรมการ สพป.
4. นางอุษณี  จอมพุก กรรมการ สพป.
5. นางปรียา  เผ่าเจริญ กรรมการ สพป.
6. นายสมบูรณ์  มังสา กรรมการ สพป.
7. นายธีรศักดิ์  พิงภักดิ์ กรรมการ สพป.
8. นายทรงเกียรติ  กลิ่นมาลี กรรมการ สพป.
9. นายสุดใจ  วิชัย กรรมการ สช.
10. นายอุทัย  ลือสกุล กรรมการ สอศ.
11. นายวรวิทย์  กิตติคุณศิริ กรรมการ กศน.
12. นางรัชนี  ภัตติชาติ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายไพโรจน์  ชุ่มกมล เลขานุการ สพป.
14. นายปราการ   ศรีวรนาถ    เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,180