จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า กันยายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายสมศักดิ์  ศรีรักษา
ผอ.สพป. สพป.
2. นายเรือน  สิงห์โสภา
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุระ  เพชรพิมูล   
กรรมการ สพป.
4. นายดำรงศักดิ์  ชัยรัตน์ กรรมการ สพป.
5. นายประสิทธิ์  ต้นสกุล กรรมการ สพป.
6. นายประชุม  เอี่ยมสุขประเสริฐ กรรมการ สพป.
7. นายชนินทร์  สะพรั่ง กรรมการ สพป.
8. นายสุภาพ  กุประดิษฐ์ กรรมการ สพป.
9. นายสุวิทย์  เพชรน่าชม กรรมการ สช.
10. นายธานินทร์  ศรีชมภู กรรมการ สอศ.
11. ว่าที่พันตรีดำริห์  ติยะวัฒน์ กรรมการ กศน.
12. นายวัชรพิสุทธิ์  เพ็งโตวงษ์ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสมพร  อัคลา กรรมการ สพศ.
14. นายวรการ  ฐานะวิจิตร เลขานุการ สพป.
15. นางประไพศรี  ทองยิ่ง ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
16. นางสุนันท์  บัวเกศ ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
17. นางสาววธิดา  วิลัย เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,573