จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายนิคม  เขียวฉ่ำ ผอ.สพป. สพป.
2. นายจิรพงษ์  รักษาบุญ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3.นางสาวกรุณา  ศรีบุญเรือง กรรมการ สพป.
4.  นายบรรจง  เพชระบูรณิน กรรมการ สพป.
5. นายชลอ  สิงห์แสง กรรมการ สพป.
6.  นายทำนอง  เสมาทอง กรรมการ สพป.
7. นายสุกิจ  สิมลี กรรมการ สพป.
8. นายอุปถัมภ์  ขวัญลอย กรรมการ สพป.
9. นางศยามล  ลมูลพันธุ์ กรรมการ สช.
10.  นายสนอง  คำเพราะ กรรมการ สอศ.
11. นายราเชนทร์  บูรณศาสตร์ กรรมการ กศน.
12. นายเปรื่องศักดิ์  จินตนา กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสุพล  ศิริ กรรมการ สพศ.
14.  นางสาวนงนุช  ลาคำ เลขานุการ สพป.
15. นางเสาวณิต  กองเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ สพป.
16.  นางจารุวรรณ  ทองบุญตา เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 5,608