จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายธวัช  กงเติม
ผอ.สพป. สพป.
2. นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายวิทยา  พณิชีพ กรรมการ สพป.
4. นายประจักษ์  ใจปาน กรรมการ สพป.
5. นายสุวรรณ  ตะแบก กรรมการ สพป.
6. นายไพรวัลย์  พุทธารัตน์ กรรมการ สพป.
7. นางสุดสวาสดิ์  ประไพเพชร กรรมการ สพม.
8. นายจรัญ  จากยางโทน กรรมการ สพป.
9. นางวัชรินทร์  ศรีบรรเทา กรรมการ สช.
10. นายบุญเลิศ  สัสสี กรรมการ สอศ.
11. นายชาย  มะลิลา กรรมการ กศน.
12. นายนิรัตน์  จันทร์เที่ยง กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายธานิล  คำเสาร์ กรรมการ สพป.
14. นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์ เลขานุการ สพป.
15. นายชวลิต  ทองบุญตา เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 4
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,182