จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผอ.สพป. สพป.
2. นายอภิชัย  ศรีเพชร
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสากล  ก๋องติ๊บ กรรมการ สพป.
4. นายพลาเดช  พินิจมนตรี กรรมการ สพป.
5. นายสนธยา  พยุหะ กรรมการ สพป.
6. นายสมบัติ  ราษี กรรมการ สพป.
7. นายศาสตรา  วงศ์จุมปู กรรมการ สพม.
8. นางปิยนาถ  ชาวน่าน กรรมการ สพป.
9. นางประนอม  มลิวัลย์ กรรมการ สช.
10. นายณรงศักดิ์  ฟองสินธุ์ กรรมการ สอศ.
11. นายชิต  กาศสนุก กรรมการ กศน.
12. -อยู่ระหว่าง การคัดเลือก- กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสมศักดิ์  ไชยมงคล กรรมการ สพศ.
14. นางสาวจิตติมา  คำลือ เลขานุการ สพป.
15. นายภูวภัทร  สุวรรณาลัย เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,091