จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายชูเกียรติ  ด่านธนะทรัพย์
ผอ.สพป. สพป.
2. นายสุรศักดิ์  สมศรี
อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายณรงค์  วงค์ศิริ กรรมการ สพป.
4. นายณรงค์ฤทธิ์  อินทร์ไชย กรรมการ สพป.
5. นางกัลยา  ไชยจันดี กรรมการ สพป.
6. นายชุมพล  คำปา กรรมการ สพป.
7. นายเอี่ยม  มังคลาด กรรมการ สพป.
8. นายขยัน  ติ๊บเมืองมา กรรมการ สช.
9. นายสาธิต  สุทธธง กรรมการ สอศ.
10. นายบุญทรง  จิโนเป็ง กรรมการ กศน.
11. นางวัชรี  ยาละ กรรมการ ท้องถิ่น
12. นายนิพล  เมืองชมภู เลขานุการ สพป.
13. นางสาวกาญจนา  ครองไชย เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 8
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6,563