คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายนพพร  มากคงแก้ว ผอ.สพป. สพป.
2. นายบุญสม  ทองศรีพราย อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายสุชิน  พรหมทอง  กรรมการ สพป.
4. นายสมเดช  เลิศวงหัตถ์ กรรมการ สพป.
5. นายเอกสิทธิ์ จันทร กรรมการ สพป.
6. นายชวนชิด  รักเถาว์ กรรมการ สพป.
7. นายสนิท  จองเดิม กรรมการ สพม.
8. นางลัดดาวรรณ  ศรีสังข์ กรรมการ สพป.
9. นายทวีเกียรติ  ณ  สงขลา กรรมการ สช.
10. นายสักรินทร์  สันหมุด กรรมการ สอศ.
11. นายเรวัฒน์  เพ็ชรสงฆ์ กรรมการ สอศ.
12. นายสมชาย  สุทธตระกูล กรรมการ กศน.
13. นายยุทธนา  พรหมณี กรรมการ ท้องถิ่น
14. นายสมาน  เง๊าะ  เลขานุการ สพป.
15. นางสาวสามียะห์  ยาแม เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 222