คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายชุมพล  ศรีสังข์ ผอ.สพป. สพป.
2. นายถาวร  ขวัญสกุล อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายธรรมสิทธิ์  สิทธิศักดิ์ กรรมการ สพป.
4. นายบันลือศักดิ์  สมานุภาวิน กรรมการ สพป.
5. นายรัฐชาตร์  แสงคง กรรมการ สพป.
6. นายสมปอง  อนุศิริ กรรมการ สพป.
7. นายภาส  วุ่นบัว กรรมการ สพม.
8. นายชำนิ  ยิ่งวัฒนา กรรมการ สพป.
9. นางอุบล  สงเนียม กรรมการ สช.
10. นางกัญจนา  ยิ้มซ้าย กรรมการ สอศ.
11. นายสมทบ  กรดเต็ม กรรมการ กศน.
12. นายการุณ  โอฬาริ กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายกันภัย  ลายทิพย์ กรรมการ สังกัดอื่น
14. นายอำนวย  รักพวก เลขานุการ สพป.
15. นางสาวภัทราณี  กลับแป้น เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 205