คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า มกราคม 2561 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

               
                คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประกอบด้วย หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่อยู่ในท้องที่ อำเภอเมืองปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว สามโคก และคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย
                • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
                • ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายกำจัด  คงหนู ผอ.สพป. สพป.
2. นายเอนก  ล่วงลือ อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นายอธิคม  จิตประเสริฐ กรรมการ สพป.
4. นายไชยญาณ  บุญยศ กรรมการ สพป.
5. นายฉลอง  พันธ์เนตร กรรมการ สพป.
6. นางสุรีพร  ชูติกุลัง กรรมการ สพป.
7. นางสาววิไลวรรณ  วรังครัศมิ กรรมการ สพม.
8. นายช่วง  ขำมาก กรรมการ สพป.
9. นางนิภาพรรณ  โรจนวิภาต กรรมการ สช.
10. นายวิรัตน์  คันธารัตน์ กรรมการ สอศ.
11. นายสาโรจน์  ลิ้มประเสริฐ กรรมการ กศน.
12. นายปริญญา  คงแย้ม กรรมการ ท้องถิ่น
13. นายสมบัติ  จันทร์มีชัย เลขานุการ สพป.
14. นายเนรมิตร  หงษ์น้อย เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 219