จุดบริการงานคุรุสภา (เขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2)
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
  ก่อนหน้า พฤศจิกายน 2560 ก่อนหน้า  ถัดไป
 • อา
 • พฤ
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 
ตรวจสอบสถานะ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต่ออายุใบอนุญาตฯ
PROGRAM KSP BUNDIT
 

ทำเนียบคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

สังกัด

1. นายชูชาติ  กาญจนธนชัย ผอ.สพป. สพป.
2. นายอนุสรณ์  ไทยเดชา อ.ก.ค.ศ. สพป.
3. นางศิริพรรณ  พงศ์สิฎานนท์ กรรมการ สพป.
4. นางกิตติยา  ดอกคำ กรรมการ สพป.
5. นายบัณฑิต  เอกติชัยวรกุล กรรมการ สพป.
6. นายธนะสิทธิ์  ศิริวรธรรม กรรมการ สพม.
7. นางสมชื่อ  กอปรคุณูปการ กรรมการ สพป
8. นางอัจจนา  กัมปนาทแสนยากร กรรมการ สพป.
9. นายชัยวัฒน์  ศิขรินทร์ กรรมการ สช.
10. นางสมบัติ  แก้วมีศรี กรรมการ สอศ.
11. นายจริน  ลักษณะอารีย์ กรรมการ ท้องถิ่น
12. นางมาลี  เพชรเจริญ เลขานุการ สพป.
13.  นางสาวกัญญาพร  ผาดไธสง เจ้าหน้าที่ของคุรุสภา คุรุสภา
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 7,027